Loading...
Konkursy

Regulamin jesiennego konkursu z RM

Regulamin jesiennego konkursu z RM

1. Konkurs trwa od 23.09.13 do  15.11.2013 roku.
 
2. W konkursie może wziąść udział każdy, kto przyśle zdjęcie swojego dzieła wykonanego dowolną techniką, nawiązującego do jesieni, wraz z opisem wykonania w kilku krokach. Mail powinien zawierać informację o tym, że jest autorem powyższej pracy i wyraża zgodę na publikację artykułu na stronie internetowej www.makatka.pl
3. Mail ze zgłoszeniem do konkursu powinien zawierać:
– zdjęcie pracy wraz z opisem wykonania – podobnie jak artykuły publikowane na Makatce

– dane osobowe wraz ze zgodą na ich przetwarzanie na potrzeby konkursu

– informację, iż zgłaszająca się osoba jest autorem przedstawionej pracy

4. Mail z pracą należy przesłać na adres: konkurs@makatka.pl

5. Wszystkie nadesłane prace w kolejności nadsyłania, będą publikowane na stronie Makatki

6. Laureaci w ilości trzech, wyłonieni zostaną przez redakcyjne jury i ich lista zostanie opublikowana 18.11 na stronie www.makatka.pl i profilu facebookowym

7. Wysyłka nagród nastąpi w ciągu maksymalnie 30 dni od daty publikacji laureatów

Zapraszamy do zabawy!

Dodaj komentarz